Projekty

Projekt „OBCHŮDKY S ALBERTEM 2020“

je organizován a finančně podpořen v rámci grantového programu NFA www.nadacnifondalbert.cz   „Obchůdky s Albertem 2020“ po celé České republice.  Na nákup materiálu k tvoření jsme získali v rámci tohoto projektu finanční příspěvek 3 000,- Kč. Děti se zapojují do výroby vánočních dekorativních předmětů a dárků, které budeme prodávat před prodejnou Supermarket Albert – Třebíč, Kpt. Jaroše v pátek 4. 12. 2020. Tržba za prodané výrobky bude využita ve prospěch dětí, které se na projektu podílí (září – prosinec 2020).

Projekt „MIMOŘÁDNÁ POMOC V DOBĚ VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU Z DŮVODU VÝSKYTU COVID-19“

nám poskytl nadační příspěvek ve výši 18 259,- Kč s cílem naplnit účel a poslání nadace nad rámec Grantového řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem www.terezamaxovadetem.cz, který byl využit na nákup notebooku, dezinfekce a vitamínu pro děti.

Projekt „MIMOŘÁDNÁ POMOC V DOBĚ PANDEMIE COVID 19″

nám poskytl příspěvek z majetku nadačního fondu v rámci grantového programu NF Albert ve výši 18 000,- Kč na pořízení notebooku pro děti, papírnického zboží a výtvarný materiál.

Projekt „JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY“

je finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu „BERTÍK POMÁHÁ 2020″        www.nadacnifondalbert.cz a výše příspěvku je závislá na hlasování veřejnosti v prodejnách ALBERT s tzv. Bertíky. Nám se podařilo již počtvrté zvítězit a získat částku 60 000,- Kč. Projekt Jsme součástí přírody  je směrován k tomu, aby si děti mohly vytvořit širší vztah k přírodě a něco se přiučily (leden – prosinec 2020).

Projekt „VELIKONOČNÍ OBCHŮDKY S ALBERTEM 2020“

je organizován a finančně podpořen NFA www.nadacnifondalbert.cz,  který v rámci projektu zajišťuje příspěvek na materiál ve výši 1500,- Kč, prodejní místo na prodejně Albert a PR podporu celého projektu.  Děti se zapojily do výroby dekorativních předmětů s velikonoční tématikou, ale v půli března přišel koronavir a zamezil nám prodávat  v předvelikonočním čase  v prodejně Hypermarket Albert Třebíč, Znojemská. NFA nám nabídl jako kompenzaci nadační příspěvek ve výši 2000,- Kč, který využijme na nákup výtvarného materiálu nebo zážitkovou aktivitu (duben 2020).

Projekt „ START DO ŽIVOTA“

je projektem Nadace asociace hotelů a restaurací České republiky, jehož hlavním cílem je umožnit dětem z dětských domovů získat vzdělání a začít svou profesní kariéru v oboru cestovního ruchu, respektive v hotelnictví a gastronomii. Nabídku podpory využíváme pro dvě dívky z našeho dětského domova, které studují střední školu zaměřenou na hotelnictví a turismus.