O nás

Dětský domov Klubíčko patří do sítě školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Vznikl 1. 1. 2023 sloučením Dětského domova Náměšť nad Oslavou s Dětským domovem Hrotovice a jeho kapacita je 31 dětí.

Pracoviště Náměšť nad Oslavou

V roce 1930 byl za pomocí dobročinné sbírky místních obyvatel a obyvatel z okolí Náměště nad Oslavou postaven okresní dětský domov pro sirotky a opuštěné děti. Budova, která v průběhu svého užívání byla postupně stavebně upravena, slouží dětem až do současnosti. Počty dětí pobývajících v péči dětského domova se měnily podle platné legislativy. V roce 1961 obývalo dětský domov 25 dětí a na konci sedmdesátých let v souvislosti se změnami v zákoně byl dětský domov uváděn jako internátní typ s jednou výchovnou smíšenou skupinou patnácti dětí. V roce 2003 došlo ke změně a v souladu s novým zákonem bylo organizační uspořádání dětského domova změněno na rodinný typ pro patnáct dětí, které byly rozděleny do dvou rodinných skupin.

Dvoupatrovou vilku, která je postupně modernizovaná, obývají dvě rodinné skupiny. Jedna rodinná skupina obývá dolní část budovy, kde mají děti k dispozici dva větší třílůžkové, jeden dvoulůžkový pokoj a obývací pokoj. Nachází se zde i společná školní kuchyně, která se využívá i pro školní zájmové vaření s dětmi a prostorná jídelna. Druhá rodinná skupina obývá podkroví, kde jsou pro děti tři menší dvoulůžkové a jeden jednolůžkový pokoj a nachází se zde i obývací pokoj s kuchyňským koutem, který slouží k přípravě nenáročných pokrmů. V přízemí budovy je administrativní zázemí a v suterénu technické zázemí – prádelna, ergoterapeutická dílna a místnost s keramickou pecí. Velkou výhodou je rozlehlá zahrada s víceúčelovým hřištěm, herními prvky, trampolínou a ruskými kuželkami. Zahrada byla v roce 2015 přebudovaná a získala certifikát Přírodní zahrady. Budova nemá bezbariérový přístup.

Pracoviště Hrotovice

V roce 1939 byl v Hrotovicích postaven areál, který tvořily dvě spojené budovy se zahradou. Patrová byla od počátku postavena za účelem poskytování péče pro dvacet opuštěných, zanedbaných a osiřelých dětí. Ve druhé přízemní byla zřízena ordinace lékaře. Ještě na konci šedesátých let měly děti k dispozici dvě ložnice, jedna dívčí a jedna chlapecká, kuchyň s jídelnou a obývací pokoj. V roce 1972 bylo zdravotní středisko přestěhováno a budova byla předána do užívání dětského domova. Došlo k propojení budov, a tím vznikl prostor pro dvacet dětí, které byly rozděleny do dvou skupin. Dětský domov byl mezi prvními, které se transformovaly na domov rodinného typu. V roce 2003 došlo ke změně a v souladu s novým zákonem bylo organizační uspořádání dětského domova změněno na rodinný typ pro šestnáct dětí, které byly rozděleny do dvou rodinných skupin.

Rozlehlou spojenou budovu obývají dvě rodinné skupiny. Jedna rodinná skupina obývá přízemní připojenou budovu a děti zde mají k dispozici dva třílůžkové, jeden dvoulůžkový pokoj a obývací pokoj. Druhá rodinná skupina obývá horní podlaží patrové budovy, kde mají děti k dispozici jeden čtyřlůžkový, jeden dvoulůžkový, dva jednolůžkové a obývací pokoj. V dolním podlaží je společná školní kuchyň, která se využívá i pro školní zájmové vaření s dětmi a prostorná jídelna. Nachází se zde také administrativní zázemí. V suterénu je umístěné technické zázemí – prádelna. K areálu přísluší velká zahrada s herními prvky. Budova nemá bezbariérový přístup.

Dětský domov Klubíčko plní funkci výchovnou, vzdělávací a sociální. Cílem je zajištění všestranného rozvoje osobnosti dítěte, jeho zařazení do běžné dětské populace a příprava na vstup do samostatného života. Děti vedeme ke vzdělávání, rozvíjíme jejich individuální zájmy a učíme vhodně naplňovat volný čas, ale také je směřujeme k získávání dovedností v oblasti péče o domácnost .

Díky sponzorům a nadacím se mohou děti zúčastnit kulturních, sportovních a jiných akcí, tuzemských i zahraničních rekreací.

Činnost dětských domovů se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Fotogalerie

Budova a zahrada pracoviště Náměšť nad Oslavou

I. rodinná skupina

II. rodinná skupina

Budova a zahrada pracoviště Hrotovice

I. rodinná skupina

II. rodinná skupina