Projekty

Projekt „VÁNOČNÍ DÁRKY PRO DĚTSKÝ DOMOV NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU“

je realizován Nadačním fondem Albert www.nadacnifondalbert.cz  ve spolupráci s prodejnami Albert, kde výtěžek ze zákaznické kampaně Philips putoval na konkrétní vánoční dárky dětí z dětských domovů po celé České republice. Děti z dětských domovů  nakreslily spoustu krásných obrázků svých přání, které visely jako vánoční koule na stromečkách ve všech prodejnách Albert. I děti z našeho dětského domova se zapojily svými obrázky a možná některé z jejich přání se splní a dárek najdou pod vánočním stromečkem.

Projekt „ŠANCE DO ŽIVOTA“

je motivačně zaměřený na dětí z dětských domovů, které se připravují na odchod z ústavní péče, ale i pro ty, kteří již dětský domov opustili a nepodařilo se jim správně nastartovat život v realitě. Projekt se skládá ze tří částí:

  1. Zaměstnání ve společnosti ACO Industries k.s. v Přibyslavi
  2. Startovací byt
  3. Doprovázení

Projekt „OBCHŮDKY S ALBERTEM 2017“

je organizován a finančně podpořen v rámci grantového programu NFA www.nadacnifondalbert.cz   „Obchůdky s Albertem 2017“ po celé České republice.  Na nákup materiálu potřebného k vyrábění jsme získali v rámci tohoto projektu finanční příspěvek 3 000,- Kč. Celý podzim se děti zapojují do výroby dekorativních předmětů a dárků nejenom s vánoční tématikou, které budeme prodávat v prodejně Supermarket – Třebíč, Kpt. Jaroše v pátek 24. 11. 2017. Tržba za prodané výrobky bude využita ve prospěch dětí, které se na Obchůdkách s Albertem podílí (září – prosinec 2017).

 

Projekt „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“

byl finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem www.nadaceterezymaxove.cz a zajistí získání řidičského oprávnění pro 17 letou dívku (září – prosinec 2017).

 

Projekt „WEBOVÉ STRÁNKY“

 

vznikl v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017, programu na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina a byl finančně podpořen dotací z Fondu Vysočiny.  Díky tomuto projektu vznikl nový a modernější design našich webových stránek a posunul jejich kvalitu a přístupnost na vyšší úroveň v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti ICT (červen – listopad 2017).

Projekt „PROŽITKEM K POZNÁNÍ A ROZVOJI“

je finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu „BERTÍK POMÁHÁ 2017 (http://www.nadacnifondalbert.cz) a je zaměřen na rozvíjení a získávání vědomostí, dovedností a prožitků z oblasti vědy, kultury a sportu. Cílem je zprostředkovat názorné a interaktivní poznávání z přímé zkušenosti. (únor – říjen 2017).

Projekt „ROZHLED“

je realizován pro naše děti organizací Nadání a dovednosti o.p.s. www.nadaniadovednosti.cz a jeho náplní je připravit dospívající děti na volbu jejich budoucího povolání a na první kontakt se světem práce, budovat v nich zájem o kariéru, zesilovat schopnost najít si a udržet práci a tím jim usnadnit zapojení se do běžného života. (leden – březen 2017)