Projekty

Projekt „OBCHŮDKY S ALBERTEM 2019“

je organizován a finančně podpořen v rámci grantového programu NFA www.nadacnifondalbert.cz   „Obchůdky s Albertem 2019“ po celé České republice.  Na nákup materiálu k vyrábění jsme získali v rámci tohoto projektu finanční příspěvek 3 000,- Kč. Celý podzim se děti zapojují do výroby vánočních dekorativních předmětů a dárků, které budeme prodávat v prodejně Hypermarket Albert – Třebíč, Znojemská v pátek 29. 11. 2019. Tržba za prodané výrobky bude využita ve prospěch dětí, které se na projektu podílí (září – prosinec 2019).

Projekt „LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA“

realizuje a finančně podporuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a je zaměřen na zlepšení jazykových znalostí a rozvoj komunikačních dovedností. V našem případě této možnosti využila jedna dívka, která byla vybrána do kurzu angličtiny General 20 A M ve škole St.Giles Brighton ve Velké Británii (srpen 2019)

Projekt „ ROK DĚTSKÉHO DOMOVA S KAFE PĚŠÍ ZÓNA“

realizuje pro naše děti Kavárna na pěší zóně. Záměrem je zprostředkovat dětem při několika setkáních různorodé nevšední zážitky, činnosti a místa v Náměšti nad Oslavou a blízkém okolí, která nejsou dětem zcela známá (březen – prosinec 2019).

Projekt „COMENIUS“

je realizován Nadací Terezy Maxové dětem www.nadaceterezymaxove.cz a finančně směřován na podporu doučování, v našem případě konkrétně doučování anglického jazyka pro studentku SŠ (únor 2019 – leden 2020).

Program „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“

je program společnosti TESCO STORES ČR, a.s. a Nadačního fondu Tesco  https://itesco.cz/pomahame/about, který poskytuje finanční podporu na realizaci veřejně prospěšných projektů. Zapojili jsme se s projektem „Prázdniny 2019 podle mých představ“, který má za cíl začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětského domova) do běžné dětské populace v době letních prázdnin. Děti tak zažijí prázdniny dle svých přání a zájmů. Každý se bude moci zúčastnit jiného tábora dle svého výběru (červenec – srpen 2019).

 

Projekt „VELIKONOČNÍ OBCHŮDKY S ALBERTEM 2019“

je organizován a finančně podpořen NFA www.nadacnifondalbert.cz,  který v rámci projektu zajišťuje příspěvek na materiál ve výši 1000,- Kč, prodejní místo na prodejně Albert a PR podporu celého projektu.  Děti společně s pedagogy budou vyrábět dekorativní předměty s velikonoční tématikou, které budou v předvelikonočním čase prodávat ve vybrané prodejně Albert. Tržba za prodané výrobky bude využita ve prospěch dětí, které se na projektu podílí (duben 2019).

 

Projekt „COMENIUS“

je realizován Nadací Terezy Maxové dětem https://www.nadaceterezymaxove.cz/ a CTP https://www.ctp.eu/ . Finanční podpora bude využita na psychoterapii (leden 2019 – leden 2020).

PROJEKT „VZDĚLÁNÍ A ZÁŽITKY JSOU NENAHRADITELNÉ“

je finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu „BERTÍK POMÁHÁ 2019″         www.nadacnifondalbert.cz a výše příspěvku je závislá na hlasování veřejnosti v prodejnách ALBERT s tzv. Bertíky. Nám se podařilo již potřetí zvítězit a získat částku 55 000,- Kč. Projekt Vzdělání a zážitky jsou nenahraditelné má za cíl děti obohacovat, neboť vzdělání a zážitky je vklad, který dětem nikdo nevezme a budou ho mít i tehdy, když o všechno v životě přijdou (leden – prosinec 2019).