Projekty

Projekt „TRÉNINKY DOSPĚLOSTI“

je realizován organizací Spolu dětem o.p.s. a má za cíl usnadnit odchod z dětského domova a napomáhat při začleňování do světa práce a budování samostatného života. Pomocí motivačních školení a tréninků si mladí lidé rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti zaměstnání, bydlení, vztahů, finančního hospodaření a plánování životních kroků.

Projekt „COMENIUS“

je realizován Nadací Terezy Maxové dětem https://www.nadaceterezymaxove.cz/ a finančně směřován na podporu doučování, v našem případě konkrétně doučování anglického jazyka pro studentku SŠ (únor 2018 – leden 2019).

Projekt „KREATIVNÍ TERAPIE“

je finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu „BERTÍK POMÁHÁ 2018″ www.nadacnifondalbert.cz a výše příspěvku je závislá na hlasování veřejnosti v prodejnách ALBERT s tzv. Bertíky. Nám se podařilo zvítězit a získat částku 55 000,- Kč. Projekt Kreativní terapie je zaměřen na oblast psychomotorickou, má léčebné kognitivní, motivační a emocionální aspekty. Hlavním cílem je harmonizace a celkový rozvoj osobnosti (leden – prosinec 2018).