2023

Nadační fond Albert finanční dar
Nadace Terezy Maxové dětem finanční dar
Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. věcný dar
Dana Růžičková věcný dar
Daniela a Karel Glaslovi finanční dar