Projekt „WEBOVÉ STRÁNKY“

 

vznikl v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2017, programu na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina a byl finančně podpořen dotací z Fondu Vysočiny.  Díky tomuto projektu vznikl nový a modernější design našich webových stránek a posunul jejich kvalitu a přístupnost na vyšší úroveň v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti ICT (červen – listopad 2017).