Projekt „SYSTÉMOVÉ ZAVÁDĚNÍ PRÁCE SE SEXUALITOU S VYUŽITÍM METODY LEARNING NETWORK“

je realizován organizací Freya, z. s. a má za cíl rozšíření znalostí a následné zavedení práce se sexualitou v dětských domovech (dále DD), kde tato oblast není ukotvena.  Skrz výzkum budou zmapovány potřeby všech aktérů DD tak, aby byl systém práce se sexualitou vhodně nastaven. Bude vytvořen Průvodce práce se sexualitou. Výstupy projektu budou prezentovány na konferenci (duben 2023 – duben 2024).