Projekt „ START DO ŽIVOTA“

je projektem Nadace asociace hotelů a restaurací České republiky, jehož hlavním cílem je umožnit dětem z dětských domovů získat vzdělání a začít svou profesní kariéru v oboru cestovního ruchu, respektive v hotelnictví a gastronomii. Nabídku podpory využíváme pro dvě dívky z našeho dětského domova, které studují střední školu zaměřenou na hotelnictví a turismus.