Projekt „ START DO ŽIVOTA“

je projekt Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky, jehož hlavním cílem je umožnit dětem z dětských domovů získat vzdělání a začít svou profesní kariéru v oboru cestovního ruchu, respektive v hotelnictví a gastronomii. Nabídku podpory využíváme pro jednu dívku z našeho dětského domova, která studuje střední školu zaměřenou na gastronomii.