Projekt „ROZHLED“

je realizován pro naše děti organizací Nadání a dovednosti o.p.s. www.nadaniadovednosti.cz a jeho náplní je připravit dospívající děti na volbu jejich budoucího povolání a na první kontakt se světem práce, budovat v nich zájem o kariéru, zesilovat schopnost najít si a udržet práci a tím jim usnadnit zapojení se do běžného života. (leden – březen 2017)