Projekt „ ROK DĚTSKÉHO DOMOVA S KAFE PĚŠÍ ZÓNA“

realizuje pro naše děti Kavárna na pěší zóně. Záměrem je zprostředkovat dětem při několika setkáních různorodé nevšední zážitky, činnosti a místa v Náměšti nad Oslavou a blízkém okolí, která nejsou dětem zcela známá (březen – prosinec 2019).