Projekt „MIMOŘÁDNÁ POMOC V DOBĚ VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU Z DŮVODU VÝSKYTU COVID-19“

nám poskytl nadační příspěvek ve výši 18 259,- Kč s cílem naplnit účel a poslání nadace nad rámec Grantového řízení ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem www.terezamaxovadetem.cz, který byl využit na nákup notebooku, dezinfekce a vitamínu pro děti.