Projekt „MIMOŘÁDNÁ POMOC V DOBĚ PANDEMIE COVID 19″

nám poskytl příspěvek z majetku nadačního fondu v rámci grantového programu NF Albert ve výši 18 000,- Kč na pořízení notebooku pro děti, papírnického zboží a výtvarný materiál.