Projekt „LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA“

realizuje a finančně podporuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a je zaměřen na zlepšení jazykových znalostí a rozvoj komunikačních dovedností. V našem případě této možnosti využila jedna dívka, která byla vybrána do kurzu angličtiny General 20 A M ve škole St.Giles Brighton ve Velké Británii (srpen 2019)