Program „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“

je program společnosti TESCO STORES ČR, a.s. a Nadačního fondu Tesco  https://itesco.cz/pomahame/about, který poskytuje finanční podporu na realizaci veřejně prospěšných projektů. Zapojili jsme se s projektem „Prázdniny 2019 podle mých představ“, který má za cíl začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětského domova) do běžné dětské populace v době letních prázdnin. Děti tak zažijí prázdniny dle svých přání a zájmů. Každý se bude moci zúčastnit jiného tábora dle svého výběru (červenec – srpen 2019).