Výlet do Vídně, vernisáž školního „Personal project“ Heleny Křivánkové

díky sponzorskému daru studentky Vídeňské mezinárodní školy ve Vídni Heleny Křivánkové