Volný čas není nuda 2017, Třebíč

Děti měly možnost se  na podzámecké nivě v Třebíči formou her, soutěží a aktivit seznámit s nabídkou dětských organizací, které se věnují smysluplnému využívání volného času, v rámci projektu „Volný čas není nuda“ realizovaný Radou dětí a mládeže kraje Vysočina ve spolupráci s Domem dětí a mládeže.