Výlet do parku Labyrint Třebíč

V Labyrintu jsme nebyli poprvé, ale pohyb nás baví a tentokrát jsme zde soutěží se sladkou odměnou a zmrzlinou oslavili Den dětí.  Vstupné bylo hrazeno z nadačního příspěvku v rámci grantového programu NF Albert ” Obchůdky s Albertem 2020 – kompenzace”.