Výlet do JumpParku v Brně

Díky finančnímu daru firmy Annap s.r.o. jsme vánoční prázdniny dětem zpestřili návštěvou JumpParku v Brně. Čekalo na nás 48 trampolín, 3D vybíjená a pěnová jáma, a tak jsme mohli začít se shazováním kil nabraných vánočním hodováním.