Výlet do JumpParku v Brně

Díky finančnímu daru firmy VH MON-STAV s.r.o. jsme si zajeli na výlet do JumpParku v Brně, neboť trampolíny a pěnové jámy se stali naší vášní.