Výlet do JumpParku v Brně

Díky finančnímu daru firmy Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. jsme si zopakovali výlet do JumpParku v Brně, neboť při poslední návštěvě děti nestihly vyzkoušet všechny možnosti trampolíny a pěnové jámy.