Výlet do vesmíru

S dětmi jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno.  Zde jsme shlédli 3D film Kouzelný glóbus o střídání dne a noci, ale i ročních období. Nádherná byla expozice planet a mlhovin.