Večer světel 2016

…plamínky pro děti z dětského domova

Třebíč
díky Centru volného času Hrubínka