Tradiční vánoční posezení

v dětském domově
setkání se sponzory, zaměstnanci a přáteli dětského domova