Silvestr 2017

I v dětském domově byl Silvestr, jak má být, velmi veselý s bujarou oslavou a přípitkem.