Rozsvícení vánočního stromu

Každým rokem se rádi účastníme kulturního programu akce Rozsvícení vánočního stromu. Vánoční atmosféru navozují trhy, do kterých jsme se zapojili prodejem drobných dekorativních výrobků, naše nejmenší děti se zapojily do kulturního programu a navštívily Ježíškovu poštu, aby napsaly svoje přání a všichni společně jsme nadšeně sledovali, jak se rozzářil vánoční strom.