Preventivní program O2 Chytrá škola

Díky programu O2 Chytrá škola proběhla v našem dětském domově dvě představení, Kyberšikana a Mediální gramotnost,  které zrealizovala organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání, z,ú. technikou tzv. divadla fórum. Děti se zapojením do divadelních představení učily pohybovat bezpečně v online prostoru a využívat moderní technologie.