Pohádková cesta s lampionem

Podnikli jsme večerní procházku po pohádkové cestě s lampionem, potkali jsme tradiční i méně tradiční pohádkové bytosti a po splnění úkolů na nás čekal poklad ve formě odměny.