Plníme online úkoly

Každodenně se s dětmi učíme, snažíme se plnit s větším či menším úspěchem online úkoly zadané učiteli, a protože většina dětí z našeho dětského domova navštěvuje ZŠ Komenského, zapojili jsme se do aktivit Karanténa výzva, Karanténa tvoření, Karanténa soutěž, které nám pomáhají krátit dlouhou chvíli.