Plavba po řece Moravě

Díky Povodí Moravy, s. p. jsme při plavbě lodi vznešeného jména Jan Amos mohli pozorovat nádherné scenérie kolem řeky Moravy a při návštěvě Botanické a sladkovodní expozice „Živá voda“ v obci Modrá jsme nahlédli neopakovatelným způsobem do života pod vodou i kolem vody, seznámili jsme se s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a přilehlých potoků i tůní.