Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2016, republikové finále Brno

díky České olympijské nadaci jsme mohli vyzkoušet jednotlivé disciplíny odznaku všestrannosti olympijských vítězů