…Den otevřených dveří …Nestůjte opodál…

Náš dětský domov, jako každý rok, pořádal i letos pro širokou veřejnost den otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout interiér dětského domova a přilehlou přírodní zahradu. Pro děti byl připravený celodenní program – soutěže, dílničky, skákací hrad. V dopoledních hodinách nás navštívily ZŠ a MŠ a odpoledne veřejnost, sponzoři a partneři dětského domova.