Návštěva výstavy a třídící linky v Jihlavě

S dětmi jsme navštívili výstavu v sídle Kraje Vysočina týkající se recyklace a předcházení vzniku odpadu, do které jsme se zapojili i svými výtvarnými díly a následně jsme zavítali na třídící linku odpadu, ze které jsme si odnesli neopakovatelný a snad i poučitelný zážitek.