Návštěva požární zbrojnice

Děti z Náměště nad Oslavou se zúčastnily Dnu otevřených dveří v požární zbrojnici za kamenným mostem. K vidění byla technika hasičského sboru a historické kroniky plné fotografií již od založení sboru v roce 1873.  Z dětí se staly na chvíli hasiči a  mohly si zastříkat s vodou u řeky.