Návštěva fantasy filmu Duše

V rámci projektu „Umění a kultura nás obohacuje“, který byl finančně podpořen Nadačním fondem ALBERT www.nadacnifondalbert.cz,  jsme navštívili kino v Třebíči, kde se promítal animovaný fantasy film Duše – jeden chybný krok a hrdina se přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Hrdina filmu však na svém životě lpí a tak spojí síly s duší číslo 22, která však vůbec nechápe, čím je zrovna lidský život tak výjimečný. A jak se hrdina zoufale snaží duši číslo 22 vysvětlit, co je na životě tak skvělé, sám získává odpovědi na otázky, které si sám nesčetněkrát kladl.