Návštěva Alternátoru v Třebíči

díky finančnímu daru pana Luboše Pulkrábka