Muzikálová pohádka Nosáčkova dobrodružství

Díky finančnímu daru firmy Annap s.r.o. jsme s našimi nejmenšími dětmi navštívili muzikálovou pohádku o panáčkovi vyrobeném ze dřeva, který ožije a velmi často se dostává do nepříjemných situací a prožívá různá zklamání, až nakonec pochopí, že nelze vždy jednat tak, jak jej právě napadne, a že poslouchat tatínkovy rady se vyplácí.