Čarodějnice

Jedna čarodějnice zbloudila k nám do zahrady, ale na hranici jsme upálili pouze papírové.