Čarodějnice v dětském domově

Nic nezabránilo příletu a upálení čarodějnic. Nechyběly ani opečené špekáčky.