Čarodějnice

Jako každý rok, čarodějnice přiletěla na koštěti a tak tak unikla, aby nebyla upálena na hranici. Děti se slitovaly, byla to totiž převlečená teta noční.