Akce Kraje Vysočina – Barevné Vánoce

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
prodejní jarmark a předání finančního daru od Kraje Vysočina