Projekt „TRÉNINKY DOSPĚLOSTI“

je realizován organizací Spolu dětem o.p.s. a má za cíl usnadnit odchod z dětského domova a napomáhat při začleňování do světa práce a budování samostatného života. Pomocí motivačních školení a tréninků si mladí lidé rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti zaměstnání, bydlení, vztahů, finančního hospodaření a plánování životních kroků.