Projekt „PŘIJĎTE K NÁM NA NÁVŠTĚVU“

byl vyhlášen Krajským úřadem Kraje Vysočina a je projektem setkávání a spolupráce mezi zařízeními poskytující sociální služby a dětskými domovy v Kraji Vysočina. Náš dětský domov uskuteční několik společných aktivit s Domovem bez zámku Náměšť nad Oslavou a Domovem pro seniory Náměšť nad Oslavou (březen 2016 – květen 2017).