Projekt „MUZIKOTERAPIE JAKO PROSTŘEDEK A PODPORA KOMUNIKATIVNÍCH KOMPETENCÍ“

byl finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem www.terezamaxovadetem.cz a zajistí dětem pravidelná muzikofiletická setkání s prvky muzikoterapie pod vedením zkušené muzikoterapeutky Mgr. Svatavy Drlíčkové (říjen 2016 – květen 2017).