Projekt „Muzikoterapie jako prostředek a podpora komunikativních kompetencí“

v dětském domově 5. 11., 8. 11., 28. 11. 2016
díky finanční podpoře Nadace Terezy Maxové