Projekty

PROJEKT „KRASOBRUSLENÍ, MŮJ SEN“

byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem (www.nadacnifondalbert.cz) a umožní Marii pokračovat v rozvíjení krasobruslařských dovedností (únor – září 2016).

PROJEKT NEW JOB NEW LIFE

je partnerským projektem Nadace Terezy Maxové dětem www.terezamaxovadetem.cz a nabízí mladým lidem získání pracovních zkušeností. V rámci tohoto projektu jsme dostali nabídku příležitosti exkurze, a poté možnost brigády v síti DM drogerií, kterou jsme využili pro naše dvě dívky (celý rok 2016).

PROJEKT „Psychoterapie pro dívku z dětského domova“

byl finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem www.terezamaxovadetem.cz a zajistí pravidelnou psychoterapeutickou pomoc pro devítiletou dívku z našeho dětského domova (březen – září 2016).

21. ROČNÍK SOUTĚŽE „O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ KRASLICI“

byl vyhlášen producentským centrem PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. a náš dětský domov se zapojil svými výtvarnými výrobky. S perníkovými kraslicemi jsme se umístili v kategorii kolektivů na 2. místě a vyhráli jsme 5 000,- Kč a balení minerální vody Ondrášovka (březen 2016).

Projekt „PŘIJĎTE K NÁM NA NÁVŠTĚVU“

byl vyhlášen Krajským úřadem Kraje Vysočina a je projektem setkávání a spolupráce mezi zařízeními poskytující sociální služby a dětskými domovy v Kraji Vysočina. Náš dětský domov uskuteční několik společných aktivit s Domovem bez zámku Náměšť nad Oslavou a Domovem pro seniory Náměšť nad Oslavou (březen 2016 – květen 2017).

Projekt „MUZIKOTERAPIE JAKO PROSTŘEDEK A PODPORA KOMUNIKATIVNÍCH KOMPETENCÍ“

byl finančně podpořen Nadací Terezy Maxové dětem www.terezamaxovadetem.cz a zajistí dětem pravidelná muzikofiletická setkání s prvky muzikoterapie pod vedením zkušené muzikoterapeutky Mgr. Svatavy Drlíčkové (říjen 2016 – květen 2017).

Projekt „KNIHY DO DĚTSKÝCH DOMOVŮ“

zorganizovala Československá bibliografická databáze a díky dárcům z celé České republiky dostalo 9 děti z našeho dětského domova pod vánoční stromeček vybranou knihu (listopad – prosinec 2016).

Projekt „OBCHŮDKY S ALBERTEM“

byl organizován a finančně podpořen Nadačním fondem Albert a účastnilo se ho 68 dětských domovů a neziskových organizací po celé České republice. Na nákup materiálu potřebného k vyrábění jsme získali v rámci tohoto projektu finanční příspěvek 3 000,- Kč. Od září probíhala nejdůležitější část projektu, a tou bylo vyrábění nejrůznějších dekorativních předmětů a drobných dárků. Vrcholem celého projektu byl prodej výrobků našich dětí v prodejně Albert Supermarket – Třebíč, Kpt. Jaroše v pátek 25. 11. 2016. Děti, které se na prodeji podílely, se opravdu snažily a utržily 4 800,- Kč. Tržba za prodané výrobky bude využita ve prospěch dětí, které se na Obchůdkách s Albertem podílely (září – prosinec 2016).